சினிமா தியேட்டர்
திருச்சி(கோடு : 0431)
அருணா, புத்தூர் மேல் ரோடு 2760947
பாலாஜி தியேட்டர்,பீமன்நகர் 2462425
காவேரி தியேட்டர் ஏ/சி, பாலக்கரை 2462133
தேவி டால்கீஸ் 2432309
கெயிட்டி தியேட்டர், மெயின்கார்டு கேட் 2704033
ஜீபிடர் டால்கீஸ் 2463707
கலையரங்கம் தியேட்டர் ஏ/சி , Mc டொனால்ஸ் ரோடு 2419911
கோகினூர் தியேட்டர் (K.T) , தில்லைநகர் 2763656
மாரிஸ் 70mm ஏ/சி,மாரிஸ் மினி ஏ/சி,மாரிஸ் ராக் ஏ/சி,மாரிஸ் போர்ட் ஏ/சி,மாரிஸ் மேக்ஸி ஏ/சி 2702288
மரியம் தியேட்டர், சங்கிலியாண்டபுரம் 2300310
மகாராணி தியேட்டர், E.B. ரோடு 2703559
மீனா தியேட்டர் ஏ/சி,வில்லியம்ஸ் ரோடு 2461521
முருகன் தியேட்டர், E.B.ரோடு 2704023
ஊர்வசி தியேட்டர் ஏ/சி, சிந்தாமணி 2704366
பேலஸ் தியேட்டர் , மதுரை ரோடு, மரக்கடை 2710785
பிரபாத் தியேட்டர், பாலக்கரை 2710065
ரம்பா தியேட்டர் ஏ/சி, சிந்தாமணி 2704366
ராம கிருஷ்ணா தியேட்டர், மதுரை ரோடு, மரக்கடை 2710118
ருக்குமணி தியேட்டர், ருக்குமணி காம்ளக்ஸ், சாலை ரோடு 2760160
சோனா தியேட்டர் ஏ/சி, வில்லியம்ஸ் ரோடு 2461521
ஸ்டார் தியேட்டர் ஏ/சி, மதுரை ரோடு 2709555
சிபி தியேட்டர் ஏ/சி, சாஸ்திரி ரோடு, தில்லைநகர் 2766836
   
 
 
Copyright Štrichytravels 2007. All Rights Reserved.