போலீஸ்
திருச்சி(கோடு : 0431)
போலீஸ் 100 மணிகண்டம் 268 0226
போலீஸ் கமிஷனர் 242 3525 பாலக்கரை 246 2691
சிட்டி போதைபொருள் கட்டுப்பாட்டு நிலையம் 241 1443 பெட்டவாய்த்தலை 261 2447
போலீஸ் சூப்பிரண்ட் 234 0863 ராம்ஜி நகர் 269 0464
S.P. (மத்திய சிறை) 233 3212 சமயபுரம் 267 0401
C.I.D 247 3358 செந்தண்ணீர்புரம் 242 3980
C.B.C.I.D. புலன் விசாரனை பிரிவு 248 1422 சிறுகனூர் 265 0255
விஜிலன்ஸ் 242 0166 S.M. பேட் 260 7244
ஏர்போர்ட் 234 0863 ஸ்ரீரங்கம் 243 2235
அரியமங்கலம் 244 1251 துணை சிறை 271 0029
B.H.E.L 252 0245 தில்லைநகர் 274 1636
சிட்டி கட்டுப்பாட்டு அறை 246 5000 திருவறும்பூர் 255 7243
கட்டுப்பாட்டு அறை 242 3844 துவாக்குடி 250 1254
கோர்ட் 246 2208 டோல்கேட் 259 1432
எடமலைப்பட்டி புதூர் 247 1598 திருச்சி மத்திய மண்டலம் 242 2433
கோட்டை காவல் நிலையம் 270 4555 திருச்சி மாவட்ட(A.R) 233 3646
காந்தி மார்கேட் 270 8426 திருச்சி மாவட்ட (PEW) 242 0191
அரசு மருத்துவமனை 277 1629 திருச்சி ரேஞ்ச் 241 4649
ஜீயபுரம் 261 4350 பெண்கள் கற்கும் கரங்கள் 10914
கே.கே.நகர் 245 5488 பெண்கள் கண்டோன்மென்ட் 246 4749
லால்குடி 254 1644 உறையூர் 276 0928
மண்ணச்சநல்லூர் 256 0433    
 
 
Copyright Štrichytravels 2007. All Rights Reserved.